dynamiskterapi

dynamiskterapi  er en terapeutisk retning som kan hjelpe deg å få en bedre tilgang til dine egne resurser.

Behandlingen bygger på en kombinasjon av  vel utprøvde metoder.

De ulike metodene kartlegger og gjør deg bevisst på dine egne følelser, reaksjoner og handlingsmønster slik at du tydligere kan forstå og oppleve dine egne valg.

Du får lære deg å bruke kroppen aktivt og funksjonelt slik at den ikke blir en lagringsplass for smerter og sorger.

dynamiskterapi kan være til hjelp når:

–    Du kjenner deg utmattet og sliten
–    Du kjenner at ditt liv savner mening og glede
–    Du plages av angst og/eller fobier
–    Du er i en krevende livsfase og har behov for støtte
–    Du har smerter
–    Du kjemper med vanskelige valg
–    Du ønsker å forstå deg selv bedre
–    Du ønsker å vokse og utvikles